Delt situasjonsforståelse

Delt situasjonsforståelse i Beredskapssenter

Delt situasjonsforståelse i beredskapssentre med bruk av Enify


Det finnes beredskapssentraler innenfor de fleste ulike industrier og sektorer. Noen er fast bemannet 24/7 andre blir bemannet dersom en hendelse inntreffer. Felles for disse er målet om å støtte operativt personell når uforutsette situasjoner oppstår. For å få dette til er man avhengig av å raskt kunne skape rett situasjonsforståelse. Det høres enkelt ut, men kan være krevende i praksis. Det handler om å raskt kunne sette sammen et informasjonsbilde bestående av både statiske og dynamiske data. Sjekklister, rutinebeskrivelser og varslingslister side om side med operative informasjonskilder (produksjonsdata, CCTV, personalliste etc). Et hvert scenario har et beskrevet informasjonsbehov der alle deler/supplerer det overordnede bilde.

Utfordring som skulle løses

I en beredskapssentral (bemannet 24/7), som vi har samarbeidet med, ble vakthavende spesialister og beredskapsledelsen kalt inn i beredskapssentralen når en hendelse inntraff. På kort tid skulle de så sette seg inn i hendelsens kritikalitet og skadepotensial. Med operativ informasjon fra mange ulike kilder og krav til rutineetterlevelse (varsling, dokumentering etc) var det utfordrende å raskt komme i gang. Usikkerhet rundt hvor informasjon var lagret, hvem som skulle bringe den frem og når dette skulle gjøres førte til tap av tid og nøyaktighet. Innhentingen og plassering av informasjon på skjermene måtte standardiseres og delvis automatiseres.

Løsning med bruk av Enify

Beredskapssentralen valgte Enify som en av sine løsninger for å skape bedre situasjonsforståelse på tvers av beredskapsteamet.

Dette innebar at de satt opp Enify basert på:

 1. Definerte scenarioer for ulike hendelser med tilknyttet informasjon og apper og roller.
 2. Raskt kunne hente tilgjengelig informasjon tilknyttet scenario og kunne dele scenarioet med andre relevante deltakere.

Verdi for senteret

Verdiskapingen er i hovedsak knyttet til:

 • Standardisert måte å hente informasjon på sikrer at
  arbeid blir gjort likt – dette sikrer kvalitet
 • Hurtig fremskaffelse av informasjon gir trygghet i
  gjennomføring av arbeid i tidskritiske situasjoner
 • Raskt fokus
 • Effektiv kommunikasjon
 • Trygghet i situasjon
 • Bedre forståelse/ løsninger


 

Operasjonssenter, driftssentral, beredskap sentral, foringssentral, tilvekstsentral, logistikksenter,- kjært barn har mange navn. Vi har samlet erfaring fra mer enn 30 forskjellige senterinitiativer over hele verden - og har nå laget en guide for deg som oppsummerer hva man bør tenke på når man skal bygge et vellykket operasjonssenter. 

"Den ultimate guiden for å bygge et vellykket senter for drifting av dine operasjoner"

 

Similar posts