Digital samhandling

Digital samhandling - ny arbeidsform

4 min lesning | Arbeiderne har endret seg, og det må også måten vi arbeider på gjøre. Hvordan gjør vi det?


Digital samhandling, der brukere møtes gjennom en digital flate fikk under Covid en voldsom akselerasjon. Dette vet vi av erfaring, fra egne bedrifter, og vi kan også lene oss på Microsoft Teams eksplosive økning av brukere fra 145 mill rapporterte i 2021 til 270 millioner brukere i 2022 - Microsoft Teams Revenue and Usage Statistics (2022) - Business of Apps


I dette bildet har vi hørt mange gode erfaringer, vi reiser mindre og det gir muligheter til å kjøre flere møter, verden blir mindre og det er egentlig lettere å få til møter fordi reisetiden er ikke-eksisterende.

Samtidig har vi hørt om utfordringer, med lyd, bilde, at det er back-to back møter og ingen pauser, at det er mer møter enn før og at folk savner å sees. Det å møtes fysisk.

Vi er et selskap som aldri har hatt våre medarbeidere på samme lokasjon, så på en måte var endringen med Covid ikke så stor, samtidig som det gjorde at de som satt remote følte seg mer med, alle stilte liksom likt i alle samtaler. Det var ingen kaffeautomatsamtaler som fant sted som noen ikke var en del av.

I forlengelsen av dette har arbeidsstokken i de fleste selskaper fått returnere til kontoret. Noen har valgt å omfavne en ny hybrid hverdag der folk kan arbeide fra hvor som helst, mens andre bedrifter er redd for dette og jobber aktivt for å få så mange som mulig tilbake på kontoret. I dette arbeidet ser vi at det har vært og er mye fokus på to ting:

1. Digitale samhandlingsløsninger og hvordan disse teknisk fungerer
2. Kommunikasjon og hvordan denne fungerer når vi snakker sammen via digitale løsninger

Vår påstand er at mange har tatt en blåkopi av sin tradisjonelle arbeidsform, flyttet den over på en digital flate. Med det mener vi, - møter er flyttet over, tradisjonell kommunikasjon har blitt til nye møter, kaffemøter er opprettet og andre arenaer for samtaler er etablert digitalt. Likevel merker mange at det er noe som ikke fungerer best mulig. For å bli skikkelig god i denne nye måten å arbeide på så kan vi ikke tenke som før, for hverken arbeidstakere, markedet eller bedrifter er lik som de var før 2020. Undersøkelser gjort av Ey for NHOs årskonferanse viser at så mange som 8 av 10 ønsker fleksibilitet i hvor og når de jobber og tallene er høyere for unge fremtidige arbeidstakere. 6 av 10 svarte at de vurderer å bytte arbeidsgiver dersom de ikke får fleksibilitet (https://www.ey.com/no_no/news/2022/05/seks-av-ti-vil-bytte-jobb-om-de-ikke-far-fleksibilitet)).

Arbeiderne har endret seg, og det må også måten vi arbeider på å gjøre. Så hvordan gjør man det?

1. God kartlegging i arbeidsprosesser og fang beste praksis
2. Se på dagens roller, bør de endres eventuelt bør man flytte oppgaver?
3. Skill mellom behov for synkron og asynkron samhandling
4. Strukturer gjennomføring av oppgaver (folk bytter kontekst 20 ganger om dagen).
5. Bygg felles informasjonsbilder med sanntidsdata for å sikre felles situasjonsforståelse


Nyttige linker:

Similar posts