Enify

Hvorfor laget vi Enify?

1 min lesning I Enify skaper struktur i kaoset av informasjon, din digitale assistent.


I papirets tid var ringpermen og sentrale arkivskap nøkkelen til suksess. Uten orden, gode skilleark og mapper var det ingen som fant det de trengte når de trengte det. Kopimaskinens inntog var redningen. Nå kunne alle ha sitt eget arkiv på arbeidsplassen og arbeidet begynte å flyte litt bedre. Utfordringen var selvfølgelig å sikre seg at alle satt på samme versjon av historien. Når datamaskinene gjorde sitt inntog begynte ting å ta av. Informasjon kunne enklere produseres, redigeres og distribueres. Digitale mapper gjorde arkiveringsprosessen lettere og folk fant det de skulle når de trengte det.

 

I dagens arbeidsmiljø har vi fått uendelig mange måter å generere informasjon på. Vi har også fått uendelig mange måter å visualisere og distribuere denne informasjonen på. På grunn av dette virker det som om lengselen etter det sentrale arkivskapet er sterkere enn noen gang. En sentral mappe som inneholder all informasjon som er nødvendig for å analysere, beslutte eller utføre arbeid.

 

Denne analogien er grunnen til at Enify så dagens lys. I en verden der vi ikke har mangel på informasjon og heller ikke mangel på digitale arkivskap så vi behovet for et verktøy som kunne samle trådene igjen. Ett sted som kan hjelpe både organisasjoner, team og enkeltpersoner.

Hvis vi kunne lage et system som på en enkel måte kunne hente inn informasjon på tvers av systemer og kilder uten dyp kunnskap om opprinnelsessystem eller applikasjon ville kunnskapsarbeideren vinne mer tid til bruk av informasjon i stedet for å lete etter den.

Hvis denne innhentingsprosessen i tillegg kunne repeteres og deles med andre så vi at hele organisasjoner kunne bli mer effektiv og standardisert. Hver medarbeider skulle kunne produsere en delbar digital arkivmappe uavhengig av IT-vertøy brukt til produksjon og presentasjon av informasjonen. Arkivmappen skulle kunne åpnes med et tastetrykk og visualiserer på tilgjengelig skjermer.

Enify skulle være den digitale limen mellom arbeidsprosessenes informasjonskrav og medarbeidernes utnyttelse av denne.

Hvis fysikkens lover som prediker at «alt utvikler seg fra orden til kaos» holder stikk vil behovet for gode digitale arkivmapper alltid bestå.

Enify er derfor tuftet på både egne erfaringer, kunders tilbakemelding og fysikkens lover.

 

Similar posts