Digital transformasjon

3 tips for suksess i digitale prosjekter

Her deler vi tre tips som vi synes er spesielt viktige å huske på i ethvert digitalt prosjekt


Digitalisering, digital transformasjon, digital strategi, Chief digital Officer (CDO) er ord og roller som har blitt del av svært mange bedrifters strategi. Men hva er det egentlig og er der noen erfaringer som kan være greit å ta med seg i arbeidet?

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre ulike deler av bedriften. Å satse på digitale løsninger kan være helt avgjørende for bedrifters lønnsomhet og langsiktige overlevelsesevne. Nettopp derfor er det så viktig at bedriftene lykkes i sine digitale transformasjonsprosesser. Erfaringsmessig vet vi at det ikke er enkelt å navigere i slike prosesser, mulighetene og fallgruvene er mange. Ofte undervurderer vi kompleksiteten som ligger bak selv de enkleste tekniske løsninger.

Det er fristende å tenke at man kan kjøpe et stykke teknologi for penger, implementere dette også får man verdi i enden. Slik er det dessverre svær sjelden. Selv den minste løsningen representerer en endring og generelt har vi mennesker endringsvegring. Det er ikke uten grunn at Gartner lager det de kaller for «hype cycle» kurver. De illustrerer hvor lang tid det tar fra vi hører om en ny teknologi til den faktisk er akseptert teknologi, akseptert av oss mennesker til bruk i markedet. I denne artikkelen gir vi eksempler på tre områder som det kan være spesielt viktig å tenke på i din digitale strategi.

 

1. Bryt et stort prosjekt ned i flere prosjekter for å sikre leveranser

Som vi sa i innledningen er det ofte komplekse endringer som må til for å få igangsatt en teknisk løsning. Et lite prosjekt og en uskyldig endring kan påvirke store deler av din bedrift. Dersom behovet påvirker på tvers av flere fagområder eller i grensesnitt med eksterne leverandører så er det høy sannsynlighet for at prosjektet er komplekst. Erfaringsmessig har slike prosjekter ofte utfordring med å komme seg forbi stadiet utarbeide kravspesifikasjon. Hvorfor det? Fordi det er så utrolig mange behov å hensynta at det er vanskelig å sette rammer. For hver ny person man snakker med så kommer det nye krav. Stegene fra start til slutt kan etterhvert bli nesten uoverkommelig.

small-vs-big-goals (2)

Summen av små endringer gir store resultat

I slike prosjekter er det viktig å bryte ned i delprosjekter, med delmål, og prioriter dem etter det som gir rask effekt og samtidig flytter dere mot målet. Se hva dere må levere selv og bruk ulike eksperter til å løse deler av oppgaven. Slik flytter dere prosessen fremover,- hurtig. Det er enklere å løse ut små prosjekter og det er enklere å ta inn over seg de nye mulighetene slike prosjekter representerer. Kanskje endrer målet seg på grunn av det,- ofte til det bedre.


2. Planlegg prosjektet fra et helhetlig perspektiv

Med dette mener vi,- selv om du skal kjøpe og installere en teknologisk løsning, må planen for implementering av endringen hensynta tre viktige områder:

  1. Selve installasjon, testing. utrulling og support av teknisk løsning
  2. Hvordan endringen påvirker de ansatte og hvordan de samarbeider,
  3. Hvordan endringen påvirker måten man arbeider på per i dag.

For å få suksess er det å planlegge med alle disse områdene samtidig helt essensielt. Ofte betyr dette at man må benytte ulik kompetanse for å gjennomføre prosjektet. Teknisk kompetanse, fageksperter og endringsagenter.  Mange bedrifter investerer betydelige summer på IT-systemer for å sikre digitalisering i virksomheten, men får ikke ønsket effekt når digitalisering møter drift. De ansatte er i dette bildet helt avgjørende ressurser for å frigjøre det digitale potensialet som du har investert i. Derfor må dine digitale prosjekter organiseres med dette i tankene.


3. Grunnmur for endring - Nye arbeidsmåter stiller høyere krav til rett infrastruktur

Den nye arbeidshverdagen representerer et nytt behov, folk vil ha frihet til å kunne jobbe likt uavhengig av hvor de er lokalisert. Dersom man skal jobbe fra alle steder er det viktig at man har lik tilgang til alle data og informasjon både på jobb og hjemmefra. Som arbeidstaker forventer man at det er trygt å logge seg på hjemmefra og fra kontoret. Måten man finner informasjon må være lik ellers blir det vanskelig å arbeide. Alt dette krever riktig infrastruktur. Mange bedrifter investerer derfor i og er på en digital reise mot en sky-arkitektur. Veien dit kan virke uoverkommelig og de ansatte er satt i en slags spagat mellom gamle og nye løsninger. For å muliggjøre din digitale strategi er det viktig at tilgjengeliggjøring av data for å arbeide - er på agendaen, dette er fundamentet for svært mye i din digitaliseringsreise videre. 

 

Helt til slutt

Før du gjør en investering - sikre at behovet for ny teknologi er forankret i faktiske forretningsbehov. De fleste teknologier er laget for å dekke et behov, og de representer også mye muligheter. Innføring av ny teknologi alene er ikke lenger et konkurransefortrinn – gevinstene ligger i det unike samspillet mellom teknologi, prosesser og mennesker.


 

Tenker dere å dra på en digital reise?
Ta kontakt med oss, da vel!

ast

Telefon: +47 986 07 484
E-post: ast@epsis.com

 

Similar posts