Skjermstyring

Styring av skjermer i et operasjonssenter

3 min lesning | I et operasjonssenter har man ofte mange ulike skjermer tilgjengelig som skal styres. Hvordan benytte Enify for å forenkle arbeidet?


Skjermer i et operasjonssenter og styring av disse

I de fleste operasjonssentrene vi har arbeidet innenfor har de tilgjengelig store skjermflater. Alt fra skjermvegger med 24 skjermer til personlige POD områder der de har 3-5 vanlige skjermer på pulten i tillegg til større skjermer på veggen bak. Bakgrunnen for disse skjermvalgene er flere:

 • det er mye informasjon som skal visualiseres samtidig
 • ønske om et «arbeidsområde» og et «monitoreringsområde» på skjermflaten
 • man ønsker at en applikasjon skal vises over flere skjermer
 • mulighet for kollegaer å hjelpe ved å «kaste et blikk» på store skjermer
I disse sentrene ser de behov for å kunne styre informasjonen som er tilgjengelig på en enkel måte.


Utfordring som skulle løses

De store skjermflatene som er tilgjengelig må kunne styres på en god måte. Uten struktur og et verktøy for effektiv bruk blir det fort kaos eller for statisk. Statisk oppsett fører til at ny ønsket informasjon krever en ny skjerm, kaos fører til usikkerhet hos brukeren. I tillegg til operasjonelle gevinster har kunder også gitt oss tilbakemelding om at det er HMS gevinster i god skjermstyring. Minst mulig sideveis bevegelser og den viktigste infoen plassert i senter. Som et resultat er det viktig å tenke på:

 1. hvilke programmer som skal være synlig til enhver tid
 2. å vite hvordan brukeren best leser informasjonen i programmet (stående vs. horisontale applikasjoner)
 3. vite hva tilgjengelige skjermflater er
 4. kunne dele inn tilgjengelige skjermflater i større eller mindre enheter etter behov
 5. lett kunne bruke en applikasjon i liten og fullmodus, og raskt komme tilbake til et ryddig startpunkt.
 6. hvis skjermene har blitt brukt interaktivt, må du raskt og enkelt sette dem tilbake til sin mer passive rolle

Løsning

Sentrene har valgt Enify og satt det opp som et skjermstyringsverktøy for deres operasjoner. De har løst dette på to måter:

 1. En administrasjonsbruker har satt opp ulike skjermoppsett dvs. de har delt tilgjengelige skjermer i et antall ulike oppsett, basert på brukerens behov for å se på ulik informasjon og applikasjoner.
  Skjermene er gjerne delt inn i fokusområder, støtteinfo og «alltid tilgjengelig» applikasjoner (Teams, outlook etc).

 2. De benytter Enify sitt "my work" område for å enkelt få oversikt over tilgjengelige skjermer, layout og ikke minst styringen av disse

Verdi for kunde

 1. Det er nyttig å dele inn skjermer slik at informasjonen blir presentert i en form som gjør det enkelt for brukerne å nyttiggjøre seg denne.
 2. Det er kostnadseffektivt å kunne dele inn en skjerm i flere biter slik at brukerne kan se på mer enn en ting om gangen.
 3. Det er verdi i å trene et team til å se på lik informasjon på samme sted på skjermene.
 4. Bruken av skjermer har ført til et mer dynamisk rom, og oppfatningen fra kunde er at de bruker større del av programporteføjen i dag enn tidligere. Dette begrunner de med at det er lettere å endre skjermoppsettet ut fra aktiviteten som skal utføres
 5. Å kunne bruke en skjerm i flere roller som en passiv informasjonsvisning og som et interaktivt samarbeidsverktøy maksimerer investeringen i skjermen

 

Similar posts