Strukturert arbeid

Standardisering av oppgaveutførelse i et operasjonssenter

1 min lesning | Bruksområder for bruk av til standardisering Enify i et operasjonssenter


Operasjonssenter med fokus på standardisering av oppgaver

I ett av operasjonssenterprosjektene vi har vært involvert i er hovedmålet deres å fungere som et støttesenter fra land, med fokus på monitorering og analyse av ulike deler av operasjoner. I dette senteret arbeider de i tre ulike skift og hver arbeidsstasjon i senteret monitorerer tre anlegg hver. Hver arbeidsstasjon har tilgang på tre skjermer og en 80" skjerm som alle inneholder ulik informasjon. Personellet i rommet har ulik bakgrunn og de er tildelt roller ut i fra hvilken arbeidsstasjon de sitter på, disse kalles en POD. Dersom en hendelse oppstår er de avhengig av å kunne hjelpe hverandre på tvers av anlegg og PODer. 

Utfordring som skulle løses

For å få til en optimal drift med god utnyttelse av personell på tvers av skift og anlegg er det viktig at man vet at oppgaver utføres på en konsistent og standardisert måte.  Dette innebærer:

1. å vite hvilke applikasjoner de bruker

2. å standardisere hvordan applikasjoner brukes

3. å lett kunne skifte mellom ulike anlegg og kontekst

4. det må være enkelt å hjelpe andre

Løsning

Senteret har valgt Enify og satt det opp som et standardiseringsverktøy for deres operasjoner, per POD. I tillegg til å benytte det fysisk i operasjonssenteret har de testet å utføre sine oppgaver fra hjemmekontor. Teamet som har satt dette opp har gjort en fantastisk jobb med å strukturisere arbeidet ved å:

Standardisert måten å hente informasjon frem på for hver POD
 1. Dette er gjort ved å definere informasjonsbehovet per brønn og legge pekere til dette i Enify – brukerne kan dermed bruke systemet til å hente informasjon på tvers av andre system

 2. Laget brukerbaserte oppsett der de kombinerer informasjon fra ulike brønner de ønsker å se på side om side.
  1. Disse kombinasjonene gir ofte ønsker om flere nye typer måter å se på informasjon. Det kan brukeren selv få til.

 3. I tillegg har senteret noen felles rom som kalles fokusrom. På disse er det:
  1. Samme oppsett som på egen POD. Slike rom kan fungere som backup
  2. Istedenfor å flytte skjermbilder fra ett sted til et annet flytter man åpning av informasjon

 


Verdi for Kunde

 • Standardisert måte å hente informasjon på sikrer at arbeid blir gjort likt – dette sikrer kvalitet og er tidsbesparende
 • Hurtig fremskaffelse av informasjon gir trygghet i gjennomføring av arbeid i tidskritiske situasjoner
 • Mange views inn i spesialistapplikasjoner sikrer god bruk av all informasjon ved beslutningspunkter
 • Tilgjengelighet på hjemmekontor / andre lokasjoner gir mulighet for god ressursutnyttelse uavhengig av lokasjon

Similar posts